EU

Inget importförbud av sälskinn från Kanada

EU-kommissionen ger upp försöken att instifta importförbud av sälskinn från Kanada. Anledningen till det tilltänkta importförbudet är de grymma metoder som används vid sälslakten. Flera ledamöter var positiva till ett förbud, men samtidigt lades mycket lobby-arbete ner från Grönland som var rädda för att ett förbud skulle komma att gälla även dem i en framtid. Danmark stöttade i sin tur Grönland.

Minst 300.000 sälar slaktas per år i Kanada. 44% av dessa blir slagna till döds av ishackor eller klubbor och så många som 5% blir flådda levande eftersom jägarna vill spara gevärspatroner.

Omarbetat EU-direktiv kan förbjuda djurförsök på primater

Efter 20 års tid ska nu äntligen den EU-lag som kontrollerar djurförsök i
Europa omarbetas. Europadirektiv 86/609 EEC, som gäller för djur som används i försök eller för vetenskapliga ändamål, är det direktiv som alla
medlemsländer i EU baserar sina nationella djurskyddslagar på. Det omarbetade direktivet kommer inte stoppa alla djurförsök, men det kan innebära stora förbättringar för djuren, samt ett eventuellt förbud av alla apor i djurförsök.

Omkring 10 000 apor används just nu i djurförsök över hela Europa, och
omkring 200 av dem finns på Smittskyddsinstitutet (SMI) i Stockholm, det
enda laboratoriet i Sverige som fortfarande använder primater i djurförsök.

Gör din röst hörd och skriv på för ett förbud av apor i djurförsök >